סביבת 360 ומציאות מדומה לכנסים, אירועים, לימודים/הדרכה