סביבת 360 ומציאות מדומה להדרכת עובדים, לימוד, בטיחות